ניקו

לקחנו את השלט רחוק אל גבול היכולת, ואז דחפנו

עוד קצת... צעצועי השלט רחוק של ניקו נבחנו בתנאים

הקיצוניים ביותר, על מנת להבטיח שיש להם את כל

היכולות להיות מוצר של ניקו, הטוב בעולם.

NIKKO LOGO